اطلاعیه جشنواره جابربن حیان

8 / 9 / 1396

اولیا ی گرامی لطفاً مطالعه کنید.

اطلاعیه جشنواره جابربن حیان 1- دفتر کارنما سیمی باشد ( کاغذ دفتر کارنما باید نصف آچار باشد . ) 2- در صفحه اوّل دفتر کارنما باید مشخصات دانش آموز ، نوع پروژه ، پایه ، معلّم ، عنوان ، شماره تماس والدین و ناحیه آموزش و پرورش نوشته شود . 3- از قلم 16 برای نوشته های روی تابلو استفاده کنند . 4- فونت تیرها 35 تا 45 باشد . 5- نوشته های روی تابلو حتماً روی کاغذ سفید باشد . 6- عنوان همه پروژه تحقیقی ها باید فونت 80 تا 90 باشد . 7- دفتر گزارش کتبی برای پروژه آزمایش باید 9 صفحه باشد و روی کاغذ آچار به صورت تایپی باشد . 8- تولید محتوای آموزشی هم شامل جشنواره علمی جابربن حیان است . 9- در پروژه طراّحی و ساخت ، طراّحی اولیه با مداد حتماً باید کشیده شود . 10- گزارش کتبی در پروژه طراحی و ساخت 18 صفحه باید باشد . 11- دانش آموزان شرکت کننده در پروژه آزمایش و طراحی و ساخت از مراحل مختلف پروژه خود عکس بگیرند .