فراخوان محیط زیست

3 / 10 / 1396

مطالعه شود

موضوع فراخوان میحط زیست

شرایط فراخوان : این فراخوان در چهار بخش دانش آموزان ابتدایی ، متوسطه اول ، متوسطه دوم و همکاران فرهنگی برگزار می گردد . - آثار ارسالی در قالب داستان کوتاه و زمینه آن در ارتباط با محیط زیست ( بحران های زیست محیطی ، حفظ محیط زیست ، گروه های زیست محیطی ، آب ، تالاب ها ، دریاچه ها ، جنگل ، بیابان ، خاک ، آب و هوا ، صید و شکار ، آلودگی و . . . ) باشد . - آثار ارسالی بیش از 3000 کلمه نباشد و با فونت 14 و قلم B nazanin تایپ و ارسال شود . - به همراه آثار ، مشخصات نویسنده شامل نام و نام خانوادگی ، شماره تماس ، آدرس پستی ، و شماره دانش آموزی ( برای دانش آموزان ) ارسال شود . - هر نفر می تواند فقط یک اثر ارسال کند و آثار ارسالی نباید منتخب و برگزیده جشواره های دیگر نباشد . - مهلت ارسال تا 20/11/96 می باشد و تمدید نمی گردد . - نویسندگان می توانند آثار خود را به صورت الکتریکی به آدرس pborna.jahrom@gmail.com و یا به صورت پستی به آدرس : فارس ، جهرم ، خیابان اندیشه ، کوچه3 ، پژوهش سرای دکتر برنا ، کدپستی 53779-74176 ارسال کنند . - اعلام نتایج و تجلیل از برگزیدگان در روز پنج شنبه مورخ 06/02/1397 انجام می گردد .