سرویس

4 / 10 / 1396

مطالعه شود

قابل توجه اولیاء محترم دانش آموزان دارای سرویس با سلام : با اطلاع می رساند چون امر وجوه واریزی سرویس به شرکت و سازمان دانش آموزی زیر نظر آموزشگاه انجام می شود . لذا خواهشمند است ؛ 1- از پرداخت هر گونه وجه به راننده سرویس خوداری فرمایید . 2- وجوه سرویس را به دفتر دبستان تحویل و از طریق آموزشگاه به حساب رانندگان در سازمان دانش آموزی واریز می گردد . لذا از هرگونه واریز وجه به حساب شرکت که به وسیله ی پیامک به جنابعالی ارسال گردیده خوداری فرمایید . واریز وجوه تنها از طریق آموزشگاه انجام می شود . با تشکر – مدیر دبستان خوارزمی2