جشنواره دلنوشته

20 / 10 / 1396

مطالعه شود .

جشنواره دل نوشته ویژه دانش آموزان ( مهلت تا تاریخ 6/11/96 ) شرایط پذیرش آثار : 1- خاطرات و دل نوشته ها در زمینه شعار سال آموزش ابتدایی باشد .( شعار سال آموزش ابتدایی : فرزند مرا عشق بیاموز و دگر هیچ ) 2- خاطرات و دل نوشته ها به زبان ساده و گویا نگارش شود . 3- جذابیت ، زیبایی و خواندنی بودن خاطرات و دل نوشته ها در کنار منطبق بودن آن ها بر واقعیت مهمترین معیار انتخاب باشد . 4- در خاطرات ، زمان ، مکان ، و راویان خاطره باید مشخص باشد . 5- خاطرات و دلنوشته ها باید مربوط به خود نویسنده باشد . 6- دبیرخانه جشنواره از آثار منتخب جهت تهیه و تدوین کتاب و یا دیگر ابزار های اطلاع رسانی استفاده خواهد کرد . 7- خاطرات باید حداکثر در دو صفحه A4 با واژه پرداز Word و ترجیحا با فونت 12 Bnazanin در دوفایل Word و pdf ارسال گردد . 8- نمون برگ مشخصات فردی شرکت کننده به صورت کامل تکمیل و در ابتدای فایل قرار گیرد .