وارنیش

27 / 1 / 1397

مطالعه شود .

بسمه تعالی با سلام: احتراماً با توجه به انجام طرح وارنیش فلوراید در دبستان روز چهارشنبه مورخ 29/01/97 جهت ارتقا سلامت دهان و دندان دانش آموزان ، انجام اقدامات ذیل از جانب دانش آموزان و شما ولی محترم ما را در راستای انجام بهتر این طرح یاری می کند، بنابراین دانش آموزان عزیز بایستی : 1) روز چهارشنبه صبحانه خورده به دبستان فرستاده شوند . 2) لطفاً پس از خوردن صبحانه در منزل مسواک زده و خمیر دندان و مسواک را با خود به مدرسه بیاورید . 3) تا 2ساعت پس از فلوراید تراپی از خوردن غذا منع می شوند . 4) تا شب از خوردن غذای داغ و سفت منع شوند و آن شب از مسواک استفاده نکنند .