صبحانه سلامت

24 / 7 / 1397

لطفا مطالعه فرمایید.

اولیا محترم با سلام روز چهارشنبه مورخ 97/7/25 ساعت 8/5 صبح به مناسبت روز عذا در دبستان، جشنواره صبحانه سلامت برگزار می گردد مقتضی است دانش آموزان صبحانه سالم اعم از نان و پنیر - کره و عسل - مربا - تخم و مرغ - آش - عدسی - میوه جات - شیر و ... ( ترجیحاً تزیین شده ) به همراه داشته باشند در ضمن در صورت مساعد بودن هوا زیلو به همراه داشته باشند .