پرسش مهر

2 / 8 / 1397

مطالعه شود .

پرسش مهر97 پایه های چهارم تا ششم ضوابط و شرایط برگزاری : موضوع : (( پارسال چه مهارت هایی را در مدرسه آموختید و امسال چه انتظاراتی در این زمینه دارید ؟ )) دانش آموزان پاسخ دهند که چه کسی و کدام معلم بیشتر به آنها در زمینه مهارت آموزی کمک کرد و به آنها کدام مهارت ها بیشتر برای آینده زندگی آنها مفید بوده و به کار می¬آید و مهم است ؟ عناوین و رشته های مسابقه : 1- فرهنگی : ادبی ( سخنوری ، شعر ، داستان کوتاه ) ، رسانه و فضای مجازی ( وب نوشت ) 2- هنری : هنرهای تجسمی ( گرافیک ( تصویرسازی ، پوستر، عکاسی ) طراحی ، نقاشی ، خوشنویسی ،نقاشی خط ) ، هنرهای نمایشی و فیلم کوتاه ( فیلم کوتاه مستند ، داستانی ، پویا نمایی ) ، هنرهای آوایی ( سرود همگانی ) . حداکثر تا تاریخ 03/09/1397 به همراه شناسنامه ی اثر ممهور به مهر آموزشگاه به کمیته اجرایی مستقر در منطقه – شهرستان ارسال گردد. (در صورت تمایل به شرکت در هرکدام از بخش ها و عناوین مسابقه برای اطلاعات بیشتر به خانم حاصلی مراجعه نمایید.)