المپیاد دانش آموزی رویش

26 / 8 / 1397

لطفا مطالعه فرمایید

با توجه به اهمیت و نقش بازی های فکری در پروش خلاقیت ، تفکر ، ایجاد نشاط و پویایی دانش آموزان به اطلاع می رساند : رشته های در نظر گرفته شده در مقطع ابتدایی عبارت اند از : برج دومینو – جنگا – لیوان چینی – بلاک آس دو نفره – ریورسی مهلت ثبت نام متقاضیان هر بازی تا تاریخ 10 آذر ماه سال جاری می باشد. مبلغ قابل پرداخت : به ازای هر دانش آموز و رشته در مسابقات انفرادی بیست هزار تومان و در مسابقات تیمی به ازای هر تیم پنجاه هزار تومان خواهد بود. ( تعداد اعضا در رشته دو مینو تاپیلینگ 3 تا 5 نفر می باشد . ) در صورت تمایل شرکت کردن در مسابقات نام دانش آموز همراه با هزینه به دفتر مدرسه (سرکار خانم محمدی) مراجعه شود.