کارگاه آموزشی ایده پردازی و روند ثبت اختراع

24 / 10 / 1397

مطالعه شود .

پژوهش سرای رازی در نظر دارد برای دانش آموزان صاحب ایده و خلاق کارگاه آموزشی ایده پردازی و روند ثبت اختراع برگزار نماید. موارد مهم : 1- دانش آموزان صاحب ایده می توانند در این کارگاه شرکت نمایند. 2- مبلغ هر کارگاه نیم روزه ده هزار تومان به شماره حساب بانک ملی 6037997357910364 آقای محمد نعمتی واریز گردد. 3- مکان دوره : پژوهش سرای رازی – بین چهار راه سینما سعدی و سه راه برق – رو به رو کوچه19 – تلفن :32344453 4- زمان ثبت نام 18/10/97 تا 30/10/97 می باشد. 5- جهت نمون برگ ثبت نام به خانم محمدی مراجعه نمایید.