سرود همگانى شماره يك

10 / 9 / 1394

لطفا تا تاريخ ٩٤/١٠/٧ حفظ شود

سرود ملى

سَر زَد از اُفُق مِهرِ خاوران فروغِ دیدهٔ حق باوران بهمن! فَرِّ ایمانِ ماست پیامت ای امام! «استقلال، آزادی» نقشِ جانِ ماست شهیدان پیچیده در گوش زمانْ، فریادتان پاینده، مانی و جاودان جمهوری اسلامی ایران