روزنامه ديوارى دهه ى فجر

23 / 10 / 1394

لطفا مطالعه فرمائيد

با سلام و احترام دانش آموزان خلاق و با سليقه ى مدرسه ، ما دوست داريم ديوارهاى مدرسه به مناسبت دهه ى فجر با روزنامه ديوارى هاى زيباى شما تزئين شود،شما عزيزان مى توانيد به صورت انفرادى و يا گروهى در زمينه ى اتفاقات اين دهه روزنامه ديوارى هاى زيبايى طراحى كنيد و تا تاريخ ٩٤/١١/٥ به خانم حاصلى تحويل دهيد.